java.lang.String.concat()

Світ класу java.lang.String є чималим. Багато речей заховано глибоко і далеко, чимало просто плавають на верху, але ми їх не завжди бачимо.

Так, наприклад, метод concat() приймає рядок і повертає рядок, який є конкатенацією даного рядка і переданого у вигляді параметра. Рядок-параметр добавляється в кінець даного рядка. Існує, щоправда, виключення, а саме: якщо рядок-параметр є пустим (себто, ""), то тоді метод concat() повертає дану стрічку. В даному випадку економиться час на виконання операції конкатенації для двух рядків. Це є перша відмінність від використання оператора конкатенації рядків "+".

Іншою різницею є те, що якщо рядок-параметр є null, то тоді java.lang.NullPointerException виникає. У випадку ж з "+", null буде замінено на рядок "null", оскільки, String.valueOf(null) повертає "null".

No comments: